زیارتگاه امامزاده معصوم یکی از مشهورترین امام‌زادگان ایران است. صاحب این آرامگاه از نوادگان امام پنجم شیعیان محمد باقر می‌باشد و قدمت تاریخی این آرامگاه به زمان صفویه بازمی‌گردد.

امام زاده معصوم در خیابان قزوین بین گمرک و سه راه آذری در محل پل امامزاده معصوم تهران واقع شده است.